درباره ما

درباره مدرسه فارسی صمد بهرنگی

مدرسه فارسی صمد بهرنگی

با کمال افتخار اعلام میداریم که کانون ایرانیان لندن در طول بیست و نه سال گذشته در ترویج زبان ، ادبیات و فرهنگ ایران کوشا بوده و در سایه این تلاشها ست که بیش از هزار کودکان ایرانی متولد بریتانیا توانسته اند با زبان فارسی تسلط پیدا کنند و حتی به مدرک پیش دانشگاهی( ALEVEL ) در زبان فارسی دست یابند . مرکز صمد بهرنگی کانون ایرانیان لندن یک نهاد خیربه ثبت شده در بریتانیا میباشد.

تدریس زبان فارسی

مرکز صمد بهرنگی کانون ایرانیان لندن یک نهاد خیربه ثبت شده در بریتانیا میباشد.درمدرسه صمد بهرنگی ،اندیشه ها و باورهای مذهبی و یا سیاسی ترویج نمی شوند . بدین جهت محتوای کتابهایی که برای تدریس استفاده می شوند فارغ از هر گونه جهت گیریهای خاص مذهبی و سیاسی بوده و صرفا ادبیات و زبان فارسی که زبان رسمی کشورمان میباشد تدریس میشود.

فرم تماساطلاعات تماس

روزهای دوشنبه،سه شنبه و چهارشنبه ،تماس با خانم مهین فخرآبادی

بین ساعت 10 تا 6 عصر

شماره تماس : 07383279588

پنج شنبه و جمعه ،تماس با خانم مریم پویا

بین ساعت 10 تا 6 عصر

شماره تماس : 07846208280

مدرسه فارسی صمد بهرنگی

مدرسه فارسی صمد بهرنگی نخستین مدرسه غیر انتفاعی  کودکان ایرانی در خارج کشور می باشد و یکی از قدیمی ترین مدارس فارسی در بریتانیا  است . مدرسه صمد بهرنگی  در سال 1990 توسط کانون ایرانیان لندن که یک نهاد خیریه و فرهنگی است تاسیس شد و نزدیک به  بیست و  نه سال است که زیر نظر مستقیم این نهاد اداره می گردد