تماس با ما

با ما در هر زمان در تماس باشید

خانم مهین فخرآبادی

روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه
( بین ساعت 10 تا 6 عصر )
07383279588

آدرس

Bounds green School
Bounds Green Road, London N11 2QG

خانم مریم پویا

روزهای پنج شنبه و جمعه تماس
( بین ساعت ۱۰ تا 6 عصر)
07846208280

نزدیکترین ایستگاه آندرگراند

Bounds Green Station
مدرسه در 100 متری آندرگراند واقع شده و دارای پارکینگ می باشد
اتوبوس های 184و299و102و221

فرم تماساطلاعات تماس

روزهای دوشنبه،سه شنبه و چهارشنبه ،تماس با خانم مهین فخرآبادی

بین ساعت 10 تا 6 عصر

شماره تماس : 07383279588

پنج شنبه و جمعه ،تماس با خانم مریم پویا

بین ساعت 10 تا 6 عصر

شماره تماس : 07846208280

مدرسه فارسی صمد بهرنگی

مدرسه فارسی صمد بهرنگی نخستین مدرسه غیر انتفاعی  کودکان ایرانی در خارج کشور می باشد و یکی از قدیمی ترین مدارس فارسی در بریتانیا  است . مدرسه صمد بهرنگی  در سال 1990 توسط کانون ایرانیان لندن که یک نهاد خیریه و فرهنگی است تاسیس شد و نزدیک به  بیست و  نه سال است که زیر نظر مستقیم این نهاد اداره می گردد