شهریه

شهریه کلاس ها به شرح زیر است

کلاس اول

هر ترم 120 پوند ( سه ساعت و نیم هر شنبه )

GCSE- A-LEVEL PERSIAN

ترم اول 140 پوند – نرم دوم 140 پوند – ترم سوم 120 پوند ( سالانه 400 پوند ) - ( هر شنبه سه ساعت و 30 دقیقه )

کلاسهای موسیقی

شهریه کلاسهای موسیقی به یزرگسالان
ساعتی 15 پوند

کلاس آمادگی

هر ترم 100 پوند ( سه ساعت هر شنبه )

کلاس دوم تا پنجم

هر ترم 110 پوند ( هر شنیه سه ساعت )

کلاس ریاضی

شهریه کلاس ریاضی به کودکان و نوجوانان، برای دو ساعت تدریس : ساعت 20 پوند

تخفیف 10 درصددی ویژه شامل یکی از این موارد زیر میباشد:

برای کسانی که شهریه را یکجا بطور سالانه میپردازند .
کسانی که دو فرزند داشته باشند.
در صورتی که یک دانش آموز جدید معرفی کنید.

فرم تماساطلاعات تماس

روزهای دوشنبه،سه شنبه و چهارشنبه ،تماس با خانم مهین فخرآبادی

بین ساعت 10 تا 6 عصر

شماره تماس : 07383279588

پنج شنبه و جمعه ،تماس با خانم مریم پویا

بین ساعت 10 تا 6 عصر

شماره تماس : 07846208280

مدرسه فارسی صمد بهرنگی

مدرسه فارسی صمد بهرنگی نخستین مدرسه غیر انتفاعی  کودکان ایرانی در خارج کشور می باشد و یکی از قدیمی ترین مدارس فارسی در بریتانیا  است . مدرسه صمد بهرنگی  در سال 1990 توسط کانون ایرانیان لندن که یک نهاد خیریه و فرهنگی است تاسیس شد و نزدیک به  بیست و  نه سال است که زیر نظر مستقیم این نهاد اداره می گردد